ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ร.ต.พีระวุฒิ หอมไม่รู้วาย ED112927815TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 23, 2020 092020000002
สุจินต์ ลิ่มสมพร ED112933458TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 15, 2020 092020000001
ณัฐ​พงศ์​ วิ​มา​โคก​กรวด​ EI459788938TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 23, 2020 072020000005
Julia Bringmann ED112909581TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 17, 2020 072020000004
Patcharida chaiwan EI459786614TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 03, 2020 072020000001
นายปฏิวัติ​ สามารถ EI459778785TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 04, 2020 062020000001
พวงเพชร นาคะพงศ์ EI459778768TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 04, 2020 062020000002
พฤทธิ์ บุญเมือง EI459775673TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2020 052020000006
มณีนาฎ มั่นคง EI459775611TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2020 052020000007
จำเนียน กล่อมแก้ว EI459771645TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2020 042020000027
ไพศาล​ เถาวัลย์​ EI459766345TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 13, 2020 042020000021
ธิดารัตน์ เขียวสวัสดิ์ EI459766376TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 13, 2020 042020000022
อัซนา เนตรทอง (บ้านฮาเรส) EI459766305TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 13, 2020 042020000023
ณัฐ​พงศ์​ สระ​ประทุ​ม EI459766359TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 13, 2020 042020000024
ถิรญา ธารธรรมกรณ์ EI459766036TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000014
สาธิต ทองรัศมี EI459766005TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000015
ชินศักดิ์ กิตติอมรกุล EI459765985TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000017
อาจณรงค์ จันทรวิบูลย์ EI459766067TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000019
สิทธิกร ลาภาพงศ์ EI459766019TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000020
วีราวัฒน์ มาเกิด EI459764715TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 08, 2020 042020000011
Mr.Chanawat Thamapiyawong EI459758220TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 07, 2020 042020000004
สุเทพ EI459758057TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 07, 2020 042020000005
ปาจรีย์ ทัพผดุง EI459758202TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 07, 2020 042020000007
มานพ​ มะหะมาน EI459758105TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 07, 2020 042020000008
รณภูมิ รัตนเพียร EI459758193TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 07, 2020 042020000009
ธีร์ชวัสส์ ตันติวิวัฒน์ EI459757706TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 03, 2020 042020000001
ธนิดา วงษ์คำจันทร์ EI459757737TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 03, 2020 042020000002
นายฐิติพันธ์ ปัดถามัง EI459757122TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 01, 2020 032020000019
สุเทพ แดงเจียม EI459757136TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 01, 2020 032020000020
สวรรยา EI459756073TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 26, 2020 032020000017
ถิรวิทย์ เป็งอินตา EI459754979TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 18, 2020 032020000013
อธิรัตน์ จันทพราหมณ์ ฎณ459754293ธ็ ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000011
นิโคล กรีนวู๊ด EI459750699TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2020 032020000002
พวงผกา ถาวร EI459742162TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2020 022020000008
สมชาย บุญปริก EI459730717TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 05, 2020 022020000004
นาวี นาควัชระ EI459709351TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 08, 2020 012020000005
ทักษ์ จันทร์แก้ว ED985397845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2019 122019000008
นายปฏิวัติ​ สามารถ ED985396365TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 09, 2019 122019000006
นันทศักดิ์​ หังชาติ EI457900131TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000008
นายเอกนรินทร์ พงษ์พานิช ED965393092TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 25, 2019 112019000006
ภัทรพันธุ์. จำปาเนตร ED985393101TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 25, 2019 112019000007
สุทิศา ทองไพจิตร ED985391410TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 18, 2019 112019000003
ชิตดนัย ชัชวาลวงศ์ ED985391423TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 18, 2019 112019000004
ปิ่นทอง เอมโอฐ ED985391397TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 18, 2019 112019000005
ณัฐกานต์ วงเวียน ED985377316TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 06, 2019 112019000002
นาย อดุลย์ ทองเขียว ED985375099TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 31, 2019 102019000005
ลลิดา กอบลิน ED985369371TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 25, 2019 102019000004
จรูญ พูนปาล ED985370423TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 16, 2019 102019000003
ธันวา วงศ์เสงี่ยม ED965358609TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 09, 2019 102019000002
พรรณณภัทร อัศวินสถิตย์ ED985354258TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 25, 2019 092019000004
ชื่อลูกค้า : ร.ต.พีระวุฒิ หอมไม่รู้วาย
Tracking number : ED112927815TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : สุจินต์ ลิ่มสมพร
Tracking number : ED112933458TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : ณัฐ​พงศ์​ วิ​มา​โคก​กรวด​
Tracking number : EI459788938TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000005
ชื่อลูกค้า : Julia Bringmann
Tracking number : ED112909581TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : Patcharida chaiwan
Tracking number : EI459786614TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : นายปฏิวัติ​ สามารถ
Tracking number : EI459778785TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : พวงเพชร นาคะพงศ์
Tracking number : EI459778768TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : พฤทธิ์ บุญเมือง
Tracking number : EI459775673TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : มณีนาฎ มั่นคง
Tracking number : EI459775611TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000007
ชื่อลูกค้า : จำเนียน กล่อมแก้ว
Tracking number : EI459771645TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000027
ชื่อลูกค้า : ไพศาล​ เถาวัลย์​
Tracking number : EI459766345TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000021
ชื่อลูกค้า : ธิดารัตน์ เขียวสวัสดิ์
Tracking number : EI459766376TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000022
ชื่อลูกค้า : อัซนา เนตรทอง (บ้านฮาเรส)
Tracking number : EI459766305TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000023
ชื่อลูกค้า : ณัฐ​พงศ์​ สระ​ประทุ​ม
Tracking number : EI459766359TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000024
ชื่อลูกค้า : ถิรญา ธารธรรมกรณ์
Tracking number : EI459766036TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000014
ชื่อลูกค้า : สาธิต ทองรัศมี
Tracking number : EI459766005TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000015
ชื่อลูกค้า : ชินศักดิ์ กิตติอมรกุล
Tracking number : EI459765985TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000017
ชื่อลูกค้า : อาจณรงค์ จันทรวิบูลย์
Tracking number : EI459766067TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000019
ชื่อลูกค้า : สิทธิกร ลาภาพงศ์
Tracking number : EI459766019TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000020
ชื่อลูกค้า : วีราวัฒน์ มาเกิด
Tracking number : EI459764715TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000011
ชื่อลูกค้า : Mr.Chanawat Thamapiyawong
Tracking number : EI459758220TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : สุเทพ
Tracking number : EI459758057TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : ปาจรีย์ ทัพผดุง
Tracking number : EI459758202TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000007
ชื่อลูกค้า : มานพ​ มะหะมาน
Tracking number : EI459758105TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000008
ชื่อลูกค้า : รณภูมิ รัตนเพียร
Tracking number : EI459758193TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000009
ชื่อลูกค้า : ธีร์ชวัสส์ ตันติวิวัฒน์
Tracking number : EI459757706TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : ธนิดา วงษ์คำจันทร์
Tracking number : EI459757737TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : นายฐิติพันธ์ ปัดถามัง
Tracking number : EI459757122TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000019
ชื่อลูกค้า : สุเทพ แดงเจียม
Tracking number : EI459757136TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000020
ชื่อลูกค้า : สวรรยา
Tracking number : EI459756073TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000017
ชื่อลูกค้า : ถิรวิทย์ เป็งอินตา
Tracking number : EI459754979TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000013
ชื่อลูกค้า : อธิรัตน์ จันทพราหมณ์
Tracking number : ฎณ459754293ธ็
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000011
ชื่อลูกค้า : นิโคล กรีนวู๊ด
Tracking number : EI459750699TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : พวงผกา ถาวร
Tracking number : EI459742162TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000008
ชื่อลูกค้า : สมชาย บุญปริก
Tracking number : EI459730717TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : นาวี นาควัชระ
Tracking number : EI459709351TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : ทักษ์ จันทร์แก้ว
Tracking number : ED985397845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000008
ชื่อลูกค้า : นายปฏิวัติ​ สามารถ
Tracking number : ED985396365TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000006
ชื่อลูกค้า : นันทศักดิ์​ หังชาติ
Tracking number : EI457900131TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000008
ชื่อลูกค้า : นายเอกนรินทร์ พงษ์พานิช
Tracking number : ED965393092TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000006
ชื่อลูกค้า : ภัทรพันธุ์. จำปาเนตร
Tracking number : ED985393101TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000007
ชื่อลูกค้า : สุทิศา ทองไพจิตร
Tracking number : ED985391410TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : ชิตดนัย ชัชวาลวงศ์
Tracking number : ED985391423TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : ปิ่นทอง เอมโอฐ
Tracking number : ED985391397TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐกานต์ วงเวียน
Tracking number : ED985377316TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : นาย อดุลย์ ทองเขียว
Tracking number : ED985375099TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : ลลิดา กอบลิน
Tracking number : ED985369371TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : จรูญ พูนปาล
Tracking number : ED985370423TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : ธันวา วงศ์เสงี่ยม
Tracking number : ED965358609TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000002
ชื่อลูกค้า : พรรณณภัทร อัศวินสถิตย์
Tracking number : ED985354258TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
Powered by MakeWebEasy.com